Μάρκετινγκ και επικοινωνία εκπαιδευτικών μονάδων

8,00 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5398-54-5 Κατηγορία: Ετικέτα:

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου Μάρκετινγκ ενός ιδιωτικού
οργανισμού παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης καθώς επίσης και η μελέτη του κατά πόσο είναι βιώσιμος αυτός ο
οργανισμός σε βάθος χρόνου. Η μελέτη ξεκινά με την αναλυτική αναφορά στην
έννοια και τον ορισμό του μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή της
επιχείρησης, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα προσφέρει, της οικονομικής της
κατάστασης καθώς επίσης και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πρόκειται αυτή να
δραστηριοποιηθεί. Επιπλέον, παρουσιάζεται αναλυτικά το Στρατηγικό Σχέδιο
Μάρκετινγκ το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους Μάρκετινγκ της εκπαιδευτικής
μονάδας με τις αντίστοιχες στρατηγικές μέσα από την εφαρμογή των οποίων
καθίσταται περισσότερο εφικτή η πραγμάτωσή τους. Η μελέτη συνεχίζεται με την
στρατηγική ανάλυση της εκπαιδευτικής μονάδας με την επιμέρους εσωτερική και
εξωτερική ανάλυση ( Swot Analysis). Σε αυτό το σημείο γίνεται εκτενής αναφορά
στα δυνατά και αδύνατα σημεία του εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς επίσης και
στις ευκαιρίες και απειλές που αυτή καλείται να αντιμετωπίσει.

Εκδοτικός Οίκος

Μολύβι

Γλώσσα

Ελληνική, Νέα

Δέσιμο

PDF

Σελίδες

32

Έτος Έκδοσης

2022

Συγγραφείς

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος