Μαθησιακές δυσκολίες σε μαθητές Δημοτικού σχολείου και σχέση μητέρας-παιδιού

14,00 

Κωδικός προϊόντος: 978-960-616-211-4 Κατηγορία: Ετικέτα:

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου. Πρόκει-

ται για τα παιδιά εκείνα που ενώ δεν έχουν κάποια νοητική

ή αισθητηριακή μειονεξία, παρουσιάζουν δυσλειτουργία και

δυσκολίες στην προφορική ή στη γραπτή μορφή της γλώσ-

σας. Δυσκολεύονται να την κατανοήσουν και να τη χρη-

σιμοποιήσουν επαρκώς με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν

ελλείμματα κατά την αποκωδικοποίηση του γραπτού λό-

γου (ανάγνωση), τη γραφή, την ορθογραφία και ενδεχομένως

στα μαθηματικά (εκτέλεση αριθμητικών πράξεων). Τέτοιου

τύπου δυσκολίες εκτός από δυσμενείς γνωστικές συνέπειες

έχουν αντίκτυπο στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και

την κοινωνική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση του παιδιού.

Σχέση μητέρας παιδιού: Είναι από τις πιο έντονα φορ-

τισμένες συναισθηματικά σχέσεις στη μακραίωνη πορεία

του ανθρωπίνου είδους. Η μητέρα αποτελεί για το παιδί το

κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα μορφή με την

οποία αναπτύσσει μια έντονα αμφίδρομη δυαδική σχέση.

Ασκεί μια δια βίου παιδαγωγική επίδραση σε σχέση με τα

διάφορα εξελικτικά στάδια της ζωής του παιδιού, επηρεά-

ζοντας ποικίλους τομείς (ενδοπροσωπική και διαπροσωπι-

κή σχέση, σχολική ζωή, κοινωνικές σχέσεις κ.ά.). Η γονεϊκή

και κυρίως η μητρική επίδραση ανάλογα με το είδος, τη

διάρκεια, την ένταση και την ποσότητά της μπορεί να συ-

ντελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.

Στο παρόν πόνημα γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί ο

ρόλος που μπορεί να παίξει η σχέση μητέρας-παιδιού

στη διαμόρφωση της σχολικής επίδοσης του παιδιού. Κατά

πόσο δηλαδή η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της

σχέσης συμβάλλουν στην καλή επίδοση του παιδιού στο

σχολείο ή αντίθετα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την

εμφάνιση των δυσκολιών ή επιτείνουν και συντηρούν τις

υπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες τους. Μέσα από βιβλι-

ογραφική ανασκόπηση και κατόπιν με διεξαγωγή ερευνητι-

κού μέρους γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η συσχέτιση

μεταξύ της στάσης της μητέρας προς το παιδί της (υπερ-

προστασία, υπερ-επιείκεια, απόρριψη, αποδοχή) και της

σχολικής επίδοσης του παιδιού

Διαστάσεις 14,0 × 21,0 cm
Εκδοτικός Οίκος

Αγγελάκη Εκδόσεις

Γλώσσα

Ελληνική, Νέα

Δέσιμο

Χαρτόδετο

Σελίδες

222

Έτος Έκδοσης

2021

Συγγραφείς

Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Δ., ψυχολόγος