Θεματικά Μουσεία της Ελλάδας και Τουριστικό Μάρκετινγκ

20,00 

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης των τεχνικών τουριστικού μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν τα θεματικά μουσεία της χώρας, τις ση­μαντικές ιδιαιτερότητες του τουρισμού που έχουν άμεση επίδραση στην επισκεψιμό­τητα των θεματικών μουσείων και τέλος, προτείνει ενέργειες και τεχνικές μάρκετινγκ για να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος πολιτισμού – ψυχαγωγίας – οικονομίας.

Το βιβλίο επιδιώκει να καταγράψει την ικανοποίηση των επισκεπτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα θεματικά μουσεία της Ελλάδας, την πρόθεση συμπερι­φοράς των επισκεπτών και κατά πόσο τεχνικές του τουριστικού μάρκετινγκ λαμβά­νουν χώρα στα θεματικά μουσεία. Καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων στα θεματικά μουσεία και η αντίληψή τους σχετικά με το τουριστικό μάρκετινγκ, οι αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά με την εμπειρία που βιώνουν σε ένα θεματικό μουσείο, ο βαθμός ικανοποίησής τους, η υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στα θεματικά μουσεία της Ελλάδας και οι ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, με απώτερο σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Τέλος, πρωτοτυπία του βιβλίου είναι και η ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε επισκέπτες θεματικών μουσείων της χώρας αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται σε πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές έρευνες που θα πλαισιώσουν ή θα συ­μπεριλάβουν τα θεματικά μουσεία σε νέες μελέτες, όπως για παράδειγμα, τις πολιτιστικές διαδρομές και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που έρχεται να καλύψει το ερευνητικό κενό που υπάρχει γύρω από το είδος των μουσείων αυτών.

Βάρος 542 g
Διαστάσεις 17,0 × 24,0 cm
Εκδοτικός Οίκος

Δίσιγμα

Γλώσσα

Ελληνική, Νέα

Δέσιμο

Χαρτόδετο

Σελίδες

280

Έτος Έκδοσης

2022

Κοινό

Γενικά/εμπόριο

Συγγραφείς

Ιωακειμίδης Παναγιώτης του Γεωργίου