Τα blogs δεν πεθαίνουν

Τα blogs δεν πεθαίνουν∙ παραμένουν η βάση που τροφοδοτεί τα κοινωνικά δίκτυα!